Prispevki za s.p. (samozaposleni)

Spoštovani,za mesec december 2018, zapade v plačilo 20.1.2019 obveznost plačila prispevkov v skupnem znesku 372,91* € V kolikor želite sami pripraviti in poravnati prispevke, je priporočljivo, da ste registrirani v …