Prispevki za popoldanski s.p.

Prispevki za zavezance, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic 2019

Naziv prispevka januar februar marec april do december
Prispevek za PIZ 33,901 33,90 33,90 n.p.
Prispevek za ZZ 8,88 8,88 8,88 8,88
26,65 26,65 26,65 26,65
Skupaj ZZ 35,53 35,53 35,53 35,53
SKUPAJ PIZ in ZZ 69,43
69,43
69,43
n.p.

Prispevek za PIZ


Prispevek se določi s Sklepom o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja2 in velja za obdobje od aprila tekočega koledarskega dela do marca naslednjega koledarskega leta.
Znesek je treba nakazati na račun številka, SI56011008882000003, sklic SI19 vaša davčna številka-44008.

Če zavezanec v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (začetek ali prenehanje opravljanja dejavnosti), plača polovičen znesek prispevka.

Prispevek za ZZ

Poleg tega morajo biti osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, zavarovane še za poškodbo pri delu in poklicno bolezen (ZZ).

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) se od 1. 2. 2014 plačujejo prispevki po stopnji 0,53 % od osnove. Osnova je povprečna bruto plača v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo v Sloveniji za oktober 2018 je znašala 1.676,38 EUR3:

Znesek je treba nakazati na račun številka, SI56011008883000073, sklic SI19 vaša davčna številka-45004.

Zavezanci plačajo prispevek za ZZ ne glede na število dni opravljanja dejavnosti v posameznem mesecu.

  1. Sklep o spremembah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 19/18)
  2. Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS. št. 14/17)
  3. Uradni list RS, št. 84/18
  4. vir: racunovodja.com

Dodaj odgovor